Teetööde kirjelduste koostamine

Selleks, et objekt oleks täielikult läbi mõeldud, tuleb koostada teedetööde kirjeldused, kus on vastavalt seadustele ja nõuetele välja toodud täpsed töökavad.