Teede ehituse omanikujärelevalve teostamine

Omanikujärelevalve tagab tööde nõuetekohase kvaliteedi ja töö kulgemise vastavalt sõlmitud lepingutele, projektile, ehituslikele normidele ja standarditele ning kehtivatele õigusaktidele.

Omanikujärelevalve on kogum tegevusi, mille viib läbi professionaalne spetsialist ja mille eesmärk on objekti kvaliteetne ehitamine vastavalt normatiivsetele ja projekteerimisnõuetele.

  • Ehituse ja paigaldustööde kvaliteedikontroll ehituse läbiviimise ajal;
  • Täitedokumentatsiooni kontroll;
  • Ehituse teostamise tagamine vastavalt normatiivsetele nõuetele ja projekteerimislahendustele;
  • Kvaliteetsete ja kõrgel tasemel ehitus- ja paigaldustööde tagamine.

 

 

© 2020 INFREKS OÜ

Aadress: Käärasoo ring 3

Pärnu, Eesti

LHV: EE887700771005173821