Hangete ettevalmistamine ja läbiviimine

Riigihangete seadus näeb hankemenetluste läbiviimisel hankijale ette suure hulga keerulisi menetlustoimingud, mille järgimine on õiguspärase riigihanke eelduseks. Riigihanke korraldamise teenus annab kliendile kindluse, et riigihankes saavad kõik vajaminevad toimingud teostatud ja dokumendid vormistatud alates hanke planeerimisest kuni lepingu sõlmimiseni.
© 2020 INFREKS OÜ

Aadress: Käärasoo ring 3

Pärnu, Eesti

LHV: EE887700771005173821