Liiklusohutus auditite koostamine

Liiklusohutusaudit on sõltumatu ekspertanalüüs planeeringutele ja projektidele, mille eesmärk on välja selgitada liiklusriskid ning teha ettepanekuid nende riskide eemaldamiseks või leevendamiseks.